Elektrisch Rijden

Samenvatting

Het kabinet ziet elektrisch rijden als belangrijke ontwikkeling die verschillende beleidsdoelen kan
bevorderen: het beperken van (lokale) luchtverontreiniging en geluidhinder, het realiseren van
CO2 reductie en het bevorderen van energiebesparing en duurzame bedrijvigheid. Het kabinet is van
mening dat Nederland bij uitstek geschikt is voor (het testen met) elektrisch rijden. Nederlandse bedrijven
en kennisinstellingen zien commerciële kansen in een zich snel ontwikkelende mondiale markt.
Het plan van aanpak ‘Elektrisch Rijden in de versnelling’ beschrijft hoe Nederland de komende periode
verder kan uitgroeien tot internationaal aansprekend (test)land voor elektrisch rijden.
Daarvoor is bundeling van krachten nodig en is er een sterke behoefte aan maatwerk en afstemming tussen regionale activiteiten en die van de Rijksoverheid.

Dit is uitgemond in:

 • Een koepeldeal met ANWB, BOVAG, Energie-Nederland, Federatie Holland Automotive, Nederlandse
  Vereniging van Banken, Natuur & Milieu, Netbeheer Nederland, RAI Vereniging, Technische
  Universiteit Eindhoven (mede namens Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente),
  Vereniging DOET, Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen over de bevordering van
  elektrisch rijden;
 • Deals met de provincies Brabant en Friesland en de Gemeente Rotterdam, die elk focusgebied
  elektrisch rijden willen worden, en met The NewMotion en Netbeheer Nederland over de uitrol van
  laad-en betaalinfrastructuur.

Beoogd resultaat

 • Voortzetting Formule E-Team (FET) dat adviseert, inspireert en informeert. De leden treden op als
  voortrekkers en ambassadeurs voor elektrisch rijden;
 • Instelling van een taskforce om de daadwerkelijke uitrol van 15.000-20.000 elektrische auto’s incl.
  voldoende dekkende en goed werkende infrastructuur te realiseren;
 • Ontwikkeling van focusgebieden elektrisch rijden, waarin de uitrol van elektrisch rijden gepaard gaat
  aan benutten van economische kansen door inzet in de betreffende regio’s op onderzoek, onderwijs,
  valorisatie en bedrijfsparticipaties;
 • Realisatie van een grootschalig, intelligent en publiek toegankelijk laadnetwerk voor elektrische
  vervoer in Nederland en daarmee verdere ontwikkeling van smart-grid technologie. Het gaat hier om
  20.000 publieke en publiek toegankelijke palen en 100 snellaadpunten;
 • Gericht verder ontwikkelen van ‘kansrijke marktsegmenten’: nul-emissie openbaar vervoer,
  stadsdistributie, vervoer t.b.v. zorginstellingen, niet-spoedeisend ambulancevervoer, stadsreiniging,
  bezorgscooters, vaartuigen.

Er is een vervolgdeal. Zie:

[embed]https://www.greendeals.nl/gd198-elektrisch-vervoer-2016-2020/[/embed]

Website

http://nederlandelektrisch.nl/

Downloads

GD005 - dealtekst - Elektrisch Rijden
GD005 - samenvatting - Elektrisch Rijden
GD005 - inspiratiekaart - Elektrisch Rijden

Publicaties