Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Elektrisch Rijden

Samenvatting Green Deal 005

Het kabinet ziet elektrisch rijden als belangrijke ontwikkeling die verschillende beleidsdoelen kan bevorderen: het beperken van (lokale) luchtverontreiniging en geluidhinder, het realiseren van CO2 reductie en het bevorderen van energiebesparing en duurzame bedrijvigheid. Het kabinet is van mening dat Nederland bij uitstek geschikt is voor (het testen met) elektrisch rijden. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zien commerciële kansen in een zich snel ontwikkelende mondiale markt. Het plan van aanpak ‘Elektrisch Rijden in de versnelling’ beschrijft hoe Nederland de komende periode verder kan uitgroeien tot internationaal aansprekend (test)land voor elektrisch rijden. Daarvoor is bundeling van krachten nodig en is er een sterke behoefte aan maatwerk en afstemming tussen regionale activiteiten en die van de Rijksoverheid. Dit is uitgemond in:

  • Een koepeldeal met ANWB, BOVAG, Energie-Nederland, Federatie Holland Automotive, Nederlandse Vereniging van Banken, Natuur & Milieu, Netbeheer Nederland, RAI Vereniging, Technische Universiteit Eindhoven (mede namens Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente), Vereniging DOET, Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen over de bevordering van elektrisch rijden;
  • Deals met de provincies Brabant en Friesland en de Gemeente Rotterdam, die elk focusgebied elektrisch rijden willen worden, en met The NewMotion en Netbeheer Nederland over de uitrol van laad-en betaalinfrastructuur.

Beoogd resultaat

  • Voortzetting Formule E-Team (FET) dat adviseert, inspireert en informeert. De leden treden op als voortrekkers en ambassadeurs voor elektrisch rijden;
  • Instelling van een taskforce om de daadwerkelijke uitrol van 15.000-20.000 elektrische auto’s incl. voldoende dekkende en goed werkende infrastructuur te realiseren;
  • Ontwikkeling van focusgebieden elektrisch rijden, waarin de uitrol van elektrisch rijden gepaard gaat aan benutten van economische kansen door inzet in de betreffende regio’s op onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsparticipaties;
  • Realisatie van een grootschalig, intelligent en publiek toegankelijk laadnetwerk voor elektrische vervoer in Nederland en daarmee verdere ontwikkeling van smart-grid technologie. Het gaat hier om 20.000 publieke en publiek toegankelijke palen en 100 snellaadpunten;
  • Gericht verder ontwikkelen van ‘kansrijke marktsegmenten’: nul-emissie openbaar vervoer, stadsdistributie, vervoer t.b.v. zorginstellingen, niet-spoedeisend ambulancevervoer, stadsreiniging, bezorgscooters, vaartuigen.

Er is een vervolgdeal. Zie: [embed]https://www.greendeals.nl/gd198-elektrisch-vervoer-2016-2020/[/embed]

Website

http://nederlandelektrisch.nl/

Downloads