Elektrisch Vervoer 2016 - 2020

Samenvatting Green Deal 198

In de periode 2011-2015 is Nederland een van de koplopers op het gebied van elektrisch vervoer geworden. In december 2015 staan er ruim 90.000 elektrische voertuigen geregistreerd en zijn er ruim 18.000 laadpunten gerealiseerd. Dat is ook de werkgelegenheid ten goede gekomen. Het aantal banen in de sector is vervijfvoudigd.

De Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 wil alle acties op EV-terrein bundelen zodat elektrisch vervoer een stevig fundament krijgt in 2020 en geen verdere overheidsondersteuning nodig heeft om door te groeien. Om dat te bereiken wil zij de consumentenmarkt verder ontwikkelen, de laadinfrastructuur verbeteren en verruimen, Living Labs voor slim laden initiëren en de opslag door EV voor de variabele inzet van duurzame energie op het net verbeteren, en ruimte bieden aan koplopers op het terrein van EV om (internationaal) verdienpotentieel te verzilveren.

Er zijn diverse werkgroepen waaraan partijen en/of hun leden zich verbinden. Voorbeelden zijn: Grote Wielen, Consumentenmarkt, Communicatie, Light Electric Vehicles, Laadinfrastructuur, Plug-in Hybrid Electric Vehicle en Internationalisering. Daarnaast ontwikkelen de drie Technische Universiteiten onderwijs over elektrisch vervoer.

Beoogde resultaten

Partijen ambiëren:

  • dat in 2025 50% van de nieuw verkochte auto’s voorzien is van een elektrische aandrijflijn en stekker én dat minimaal 30% daarvan - oftewel 15% - volledig elektrisch is.
  • voor 2020 is de ambitie dat 10% van de nieuw verkochte personenauto’s een elektrische aandrijflijn en stekker heeft
  • dat in 2020 75.000 particulieren elektrisch aangedreven auto’s rijden, waarvan 50.000 tweedehands auto’s en 25.000 nieuwe voertuigen.

Downloads