Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Fiets in het woon-werkverkeer

Samenvatting Green Deal 146

De fiets speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de maatschappij en kan daar een nog grotere rol in spelen. Toename van het fietsgebruik biedt voordelen op het gebied van bereikbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit, CO2-reductie, geluidsreductie en ruimtelijke kwaliteit. Ook heeft een groei van het fietsgebruik economische voordelen voor onder meer ingenieurs- en adviesbureaus, bouwbedrijven, fietsfabrikanten, detailhandel, verzekeraars en ontwikkelaars van routeplanners en navigatiesystemen. Tot slot stimuleert meer fietsverkeer en fietsinfrastructuur allerlei gerelateerde (duurzame) innovaties, zoals ‘slimme fietspaden’ en energiezuinige verlichting. Om bovengenoemde redenen streven de initiatiefnemers van deze Green Deal naar een groter fietsaandeel in het woon-werkverkeer.

Beoogde resultaten

  • De partijen streven naar een verhoging van het fietsaandeel in het woon-werkverkeer, van 25% naar 30% in 10 jaar. Dat betekent een groei van 5 procentpunt in 10 jaar, een half procentpunt per jaar en een groei van in totaal 20% in de periode van 10 jaar.
  • Om de groei van het fietsaandeel in het woon-werkverkeer te stimuleren, ondernemen de maatschappelijke organisaties de hieronder beschreven acties.

Downloads