Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal The Green Village

Het doel van Green Deal The Green Village is om systeeminnovaties voor een duurzame toekomst te versnellen. Door bedrijven, overheden, kennisinstellingen, gebruikers en andere belanghebbenden te bevorderen om innovatief èn integraal samen te werken.

The Green Village is een proeftuin voor systemen, een ‘living systems lab’. In dit onderzoeksconcept kunnen technologieën en systemen integraal ontwikkeld, getest en gedemonstreerd worden. Op de campus van de TU Delft wordt een proeftuin gerealiseerd voor innovatie-activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld: Waterstofketen, Gelijkspanning, Smart grids, Intelligente buitenruimte, Gebruik van brandstofcellen voor elektriciteitsproductie en Waterzuivering.

Om nieuwe technologieën op de gebieden Wonen en Werken een toekomst te geven is het van belang dat er verbindingen ontstaan tussen techniek, ondernemerschap, maatschappelijke omarming en wet- en regelgeving. Als proeftuin voor nieuwe systemen zet The Green Village zich in om belemmeringen weg te nemen en een schakel te zijn in de innovatieketen van fundamenteel onderzoek naar brede toepassing in de samenleving. Bijvoorbeeld door aangepaste technologieën in voorheen gescheiden systemen te verbinden, nieuwe business-cases te ontwikkelen waarbij de grenzen tussen sectoren vervagen, technologieën toegankelijk te maken en belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen zodat opschaling mogelijk wordt.

Beoogde resultaten

Partijen zetten zich in voor een versnelde toepassing en opschaling van technologieën. Afgesproken is:

  • Per technologie een workshop organiseren en op basis daarvan een rapportage opstellen met mogelijkheden en knelpunten in de relevante wet- en regelgeving.
  • Per knelpunt een agenda voor de uitwerking van oplossingsrichtingen opstellen.
  • 5 programmaplannen rond de technologieën maken.

Deal afgerond

De Green Deal is na 6 jaar afgerond. In "Green Deal The Green Village versnelt duurzame innovatie" blikken Marjan Kreijns, directeur van The Green Village, Lidewij van Trigt, projectmanager energietransitie, Robert van Roijen, projectmanager waterinnovatie en Jehan Daal, communicatieadviseur, terug op de deal.

Resultaten

Na 6 jaar zit deze Green Deal er officieel op, maar de duurzame innovaties op het fieldlab van The Green Village in Delft gaan door. Zoals onderzoeken voor flexibel energiegebruik en systeemintegratie. De betrokkenheid van de partners was enorm en zeker in het begin cruciaal voor het fieldlab. Het zoeken naar manieren waarop iets wél mogelijk is en het verbinden aan collega’s en partijen stond centraal. Ook waardevol was het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving, zodat duurzame innovaties buiten de hekken van The Green Village konden opschalen.

Bekijk een overzicht van de resultaten van de Green Deal in de infographic bij de downloads.

Meer weten?

The Green Village

Downloads