naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

The Green Village

Samenvatting Green Deal 204

Het doel van The Green Village is systeeminnovaties voor een duurzame toekomst te versnellen door innovatief én integraal samenwerken tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, gebruikers en andere belanghebbenden te bevorderen.

The Green Village is een proeftuin voor systemen, een ‘living systems lab’. In dit onderzoeksconcept kunnen technologieën en systemen integraal ontwikkeld, getest en gedemonstreerd worden. Op de campus van de TU Delft wordt een proeftuin gerealiseerd voor innovatie-activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld: Waterstofketen, Gelijkspanning, Smart grids, Intelligente buitenruimte, Gebruik van brandstofcellen voor elektriciteitsproductie en Waterzuivering.

Om nieuwe technologieën op de gebieden Wonen en Werken een toekomst te geven is het van belang dat er verbindingen ontstaan tussen techniek, ondernemerschap, maatschappelijke omarming en wet- en regelgeving. Als proeftuin voor nieuwe systemen zet The Green Village zich in om belemmeringen weg te nemen en een schakel in de innovatieketen van fundamenteel onderzoek naar brede toepassing in de samenleving te zijn. Bijvoorbeeld door aangepaste technologieën in voorheen gescheiden systemen te verbinden, nieuwe business cases te ontwikkelen waarbij de grenzen tussen sectoren vervagen, technologieën toegankelijk te maken én belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen zodat opschaling mogelijk wordt.

Beoogde resultaten

Partijen zetten zich in voor een versnelde toepassing en opschaling van technologieën. Om dit te bereiken zullen zij:

  • per technologie een workshop organiseren, en op basis daarvan een rapportage opstellen met mogelijkheden en knelpunten in de relevante wet- en regelgeving
  • per knelpunt een agenda voor de uitwerking van oplossingsrichtingen opstellen
  • vijf programmaplannen rond genoemde technologieën opstellen

Deal afgerond

De The Green Village is na zes jaar afgerond. In "Green Deal The Green Village versnelt duurzame innovatie" blikken Marjan Kreijns, directeur van The Green Village, Lidewij van Trigt, projectmanager energietransitie, Robert van Roijen, projectmanager waterinnovatie en Jehan Daal, communicatieadviseur, terug op de deal.

Downloads