Groene Daken fase 2

Samenvatting Green Deal 200

In de eerste fase van de Green Deal Groene Daken zijn vijf sporen uitgewerkt die de aanleg en het gebruik van groendaken stimuleren. Er is ingezet op: differentiatie van belastingen, minder waterschade en verzekeringen, gebouwlabels en vastgoedwaarde, de mindset en ecosysteemherstel.

Het stimuleren van groendaken is belangrijk omdat ze bijdragen aan een gezond ecosysteem, fijnstof afvangen, gebouwen verkoelen, hittestress in steden verminderen, water bufferen en de biodiversiteit vergroten. Bovendien bieden begroeide daken extra gebruiksruimte én gaan ze langer mee. Om de implementatie van groendaken te versnellen zullen partijen in de tweede fase praktische casussen uitwerken. Daarnaast worden de maatschappelijke verdienconcepten uit fase 1 verder uitgewerkt en getoetst aan concrete projecten of pilots. Bijvoorbeeld bij koopwoningen, kantoren, een bedrijventerrein, een theater, school, MFA (Multi Functionele Accommodatie) of huurwoningen. Het doel van de landelijke stimulering is dat de ecosysteemversterkende eigenschappen van begroeide daken optimaal benut worden.

Beoogde resultaten

Partijen werken samen om:

  • het maatschappelijk verdienmodel verder uit te werken
  • de beleidsmatige context van begroeide daken te verbeteren door het benutten van kansen en het signaleren en aandragen van knelpunten
  • te experimenteren met de verdienconcepten die in de eerste fase zijn ontwikkeld

Website

http://www.greendealgroenedaken.nl

Downloads