Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Groene Daken fase 2

De Green Deal Groene Daken begon in 2014 met een onderzoek naar verdienmodellen waarmee een flinke groei van het aantal groene daken kan worden betaald. Het stimuleren van groendaken is belangrijk omdat ze bijdragen aan een gezond ecosysteem, fijnstof afvangen, gebouwen verkoelen, hittestress in steden verminderen, water bufferen en de biodiversiteit vergroten. Bovendien bieden begroeide daken extra gebruiksruimte én gaan ze langer mee.Om de implementatie van groendaken te versnellen werken partijen in de tweede fase van de Green Deal Groene Daken praktische casussen uit. Daarnaast worden de maatschappelijke verdienconcepten uit fase 1 verder uitgewerkt en getoetst aan concrete projecten of pilots. Bijvoorbeeld bij koopwoningen, kantoren, een bedrijventerrein, een theater, school, MFA (Multi Functionele Accommodatie) of huurwoningen. Het doel van de landelijke stimulering is dat de ecosysteemversterkende eigenschappen van begroeide daken optimaal benut worden.

Resultaten

De Greendeal Groene Daken fase 2 werd op 13 mei 2019 afgerond. De resultaten van vijf jaar Green Deal Groene Daken zijn gebundeld in de Green Deal Groene Daken Legacy. De deelnemende partijen - overheden, groenbedrijven, bouwers, verzekeraars en natuurbeschermers - vinden dat de opgedane schat aan kennis en ervaring niet verloren mag gaan, en zetten hun werk daarom voort in de vorm van het Daken Plan. Ze willen dat groene daken standaard deel gaan uitmaken van stedelijke planvorming, aanbestedingen, bouwprocessen en -ontwerpen en van de bestaande bebouwde omgeving.  Het verrijkte dak moet volgens de partners ‘het nieuwe normaal’ worden.

Downloads