Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Het Landgoedbedrijf

Samenvatting

De initiatiefnemers van het Landgoedbedrijf willen het maatschappelijk ondernemerschap op landgoederen versterken en zo inrichten dat het aansluit op de behoeften van de moderne samenleving. Samen met andere eigenaren, overheden en kennisinstellingen gaan ze de dialoog aan om een aantal handvatten en instrumenten te ontwikkelen. Deze nieuwe tools moeten overheden helpen om landgoedeigenaren ruimte te geven voor hun integrale aanpak en kaders geven voor resultaatverplichtingen. De missie van het Landgoedbedrijf is:

 • brede erkenning krijgen voor particuliere landgoederen om hun ‘volhoudbare’ aanpak en identiteit
 • het Landgoedbedrijf als maatschappelijke onderneming stimuleren
 • de relatie met overheden flexibeler maken op basis van vertrouwen
 • integraal werken en innovatief handelen stimuleren
 • resultaten en goede voorbeelden tonen

Resultaten

 • De initiatiefgroep heeft voor 5 landgoederen in de gemeente Ommen het Handvest Nieuwe ruimte voor kwaliteit geschreven. De provincie Overijssel pakt dit nu op in haar Agenda Landgoederen (te vinden op www.overijssel.nl).
 • De initiatiefgroep heeft met de provincie Gelderland het onderzoek In stand houden loont! besproken dat is uitgevoerd in opdracht van de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel.
 • De initiatiefgroep heeft interviews gehouden met goede voorbeelden ter inspiratie van andere landgoederen.
 • Wageningen UR heeft in samenwerking met de initiatiefnemers 2 instrumenten ontwikkeld om landgoedeigenaren te helpen hun landgoed te karakteriseren en te ontwikkelen. De initiatiefgroep ontwikkelt één van de instrumenten, het Landgoedvenster, momenteel verder en lanceert dit later dit jaar.
 • De initiatiefgroep heeft op uitnodiging van provincie Gelderland een voorstel geschreven voor het landgoederenbeleid in de nieuwe omgevingsvisie van de provincie.
 • De nieuwe omgevingswet kan grote impact hebben op het landelijk gebied. Daarom organiseerde de initiatiefgroep eind 2012 een gesprek om kansen en uitdagingen die de nieuwe wet biedt voor de handelspraktijk van landgoedeigenaren in beeld te brengen.
 • De initiatiefgroep heeft een cursus (masterclass) Het landgoedbedrijf in de 21e eeuw ontwikkeld en in 2013 verder uitgewerkt.

Website

http://www.hetlandgoedbedrijf.nl

Downloads