Icoonproject Recreatie in de Uiterwaarden Midden-Nederland

Samenvatting

De betrokken partijen willen in een aantal nader te bepalen uiterwaarden de realisatie van enkele belangrijke economische dragers bespoedigen. Hiermee willen zij de mogelijkheden voor recreatie vergroten, natuur en landschap verbeteren en de lokale/regionale economie versterken. Uitdagingen zijn de uitbreiding van recreatieve activiteiten het jaar rond, met gebruikmaking van vaste bebouwing binnen bestaande ruimtelijke ordening en waterwetgeving, en verbetering van de kwaliteit van natuur en
landschap.

Beoogde resultaten

Bijdrage aan groei:

  • Versterken en uitbreiden van het recreatieve aanbod in enkele nader te bepalen uiterwaarden door enkele ondernemers.

Bijdrage aan groen:

  • Inrichten van nieuwe natuur of kwalitatief verbeteren van bestaande natuur in of nabij de uiterwaarden;
  • Ontsluiten en openbaar toegankelijk maken van deze natuur via wandel- en/of fietspaden;
  • Duurzaam in stand houden van de gerealiseerde oppervlakte natuur inclusief de aangelegde wandel-/of fietspaden door beheer en onderhoud.

Website

http://www.recreatieenruimte.nl/green-deals/

Downloads

GD106 - dealtekst - Icoonproject Recreatie in de uiterwaarden Midden Nederland
GD106 - samenvatting - Icoonproject Recreatie in de Uiterwaarden Midden Nederland
Eindrapport Green Deals Natuur en Gastvrijheid
Flyer Green Deals Natuur en Gastvrijheid

Downloads