Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Milieuprestatieberekening van gebouwen

Samenvatting

Het voornemen is dat vanaf 1 januari 2013 bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een gebouw of kantoorgebouw ook een berekening van de milieuprestatie moet worden bijgevoegd. Dat staat in het Bouwbesluit 2012. Het berekeningsresultaat geeft aan hoe duurzaam het gebouw met de daarin gebruikte bouwmaterialen is en stimuleert een bewuste keuze in ontwerp en materiaaltoepassing in gebouwen. Voor de berekeningen is een aantal rekenprogramma’s beschikbaar, zoals GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit, MRPI / MPG software en Greencalc. Voordat de regeling op 1 januari 2013 ingaat, willen betrokken partijen ervaring op doen met deze rekenprogramma’s en het rekening houden met de milieuscores van bouwmaterialen. Het Green Deal-traject bestaat uit drie fases:

  1. De betrokken partijen stellen in overleg met de Rijksoverheid samen een projectplan op. Daarin leggen ze expliciet vast welke bouwprojecten of –objecten worden doorgerekend en welke rekenprogramma’s daarvoor worden gebruikt. Voor de start van de uitvoeringsperiode zullen de geschikte deelnemers aangetrokken worden om deel te nemen.
  2. De kern van de Green Deal is fase 2: uitvoering van de (reken)projecten. Tijdens deze fase worden verspreid over 3 regio’s informatiedagen georganiseerd en deelnemers geworven. De opdrachtgevers, architecten en adviseurs onderwerpen het ontwerp van kantoorgebouwen en woningen aan de milieuprestatieberekening met behulp van de beschikbare rekenprogramma’s.
  3. In december 2012 evalueert het projectteam het uitvoeringstraject. De meewerkende partijen gaan nog een keer om tafel om de ervaringen te delen, en een voorschot te nemen op komende tijd.

Beoogde resultaten

  • Een groot aantal partijen heeft na het project ervaring opgedaan met milieuprestatieberekening en de beschikbare rekenprogramma’s.
  • Het project creëert draagvlak door het wennen aan milieuprestatieberekening en levert voorbeelden.
  • Het project geeft inzicht in de werking van milieuprestatieberekening en geeft richting voor de toekomstige grenswaarden.
  • Het project biedt een rapport waarin de ervaringen met en uitkomsten van het werken met milieuprestatieberekening worden verwerkt.
  • De berekeningen die in het traject worden gemaakt, zijn tevens bruikbaar voor Duurzaam Inkopen van nieuwe kantoorgebouwen en certificering van gebouwen op duurzaamheid met BREEAM NL (MAT1).

Downloads