Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Over de datum?

Samenvatting Green Deal 210

Nederlandse consumenten gooien gemiddeld zo’n 47 kilo voedsel per persoon per jaar weg. Hieronder bevinden zich ook vaak lang houdbare producten zoals koffie, thee, vis in blik, stroop, rijst en sappen uit pak. Consumenten gooien deze vaak onnodig weg uit angst om ziek te worden als ze ‘ouder’ voedsel eten of omdat ze denken dat de kwaliteit van het product niet meer goed genoeg is. De aanduidingen Ten minste Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT) blijken voor veel consumenten onduidelijk te zijn. Daarom wordt vaak het zekere voor het onzekere genomen.

Met de Green Deal ‘Over de datum?’ willen de betrokken partijen voedselverspilling verminderen. Dit ten eerste door de aanduiding van de houdbaarheidsdata op voedingsproducten eenduidiger te maken en ten tweede door consumenten beter voor te lichten en de verschillen tussen THT en TGT duidelijker te maken. THT is over het algemeen een kwaliteitsgarantie, het eten van een product na deze datum hoeft niet tot voedselveiligheidsrisico’s te leiden. TGT is een veiligheidsaanduiding, het is de uiterste datum waarop het product nog veilig kan worden gegeten.

Aftrap van de Green Deal is een onderzoek dat begin 2017 is gepubliceerd door Wageningen University & Research. Hieruit bleek dat consumenten lang houdbare producten aanzienlijk minder weggooien als de THT-datum wordt vervangen door de term ‘lang houdbaar’.

Beoogde resultaten

Partijen willen: - voedselverspilling door consumenten verminderen door: een meer eenduidige aanduiding en een beter begrip van houdbaarheidsdata op voedingsproducten; onnodig gebruik van houdbaarheidsdata door bedrijven voorkomen; houdbaarheid niet korter vaststellen dan nodig is; - consumenten informeren en voorlichten over het verschil tussen de aanduidingen THT en TGT en over de houdbaarheid en het bewaren van voedingsproducten.

Downloads