Pilot Nationale Koolstof Markt

Samenvatting

Partijen streven naar een nationaal systeem voor het vaststellen, verhandelen en toepassen van emissiereducties in projecten die niet onder het ETS vallen en waarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van klimaatdoelstellingen van Nederland. Met de financiële waarde van de emissiereducties kunnen duurzame, milieuvriendelijke projecten mogelijk worden gemaakt die zonder deze waarde niet van de grond komen.

De Marktpartijen streven ernaar via projecten in deze Green Deal in Nederland per 2020 jaarlijks 0,5 megaton aan additionele emissiereductie of vastlegging te behalen. Deze projecten worden bijvoorbeeld uitgevoerd in de bouw en warmte, productie en consumptie van groen gas, mest-vergisting en transport.

In het kader van deze Green Deal kunnen Partijen experimenteren, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Op basis van de resultaten uit deze experimenten kan bepaald worden of een niet-ETS koolstofmarkt inderdaad het gewenste resultaat kan hebben in de praktijk.

Website

http://nationaleco2markt.nl/

Downloads

GD215 - dealtekst - Pilot Nationale Koolstofmarkt

GD215 - Factsheet- Pilot Nationale Koolstofmarkt