Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Rotterdam: Duurzame daden

Samenvatting Green Deal 64

Veel woningen in Rotterdam hebben een slechte energieprestatie en relatief hoge CO2-uitstoot. En de komende jaren zullen de woonlasten van deze bewoners alleen maar verder oplopen vanwege stijgende energieprijzen. Redenen genoeg voor het Rotterdamse blok voor blok-consortium Duurzame Daden om 2.500 woningen met twee labelstappen verduurzamen. Naast het energiezuiniger maken van 2.500 Rotterdamse woningen heeft Duurzame Daden ook de ambitie om de levering van energie te 'vergroenen'. De aansluiting van de bestaande bouw op restwarmte speelt hierin een belangrijke rol.

Video

Eindresultaten blok voor blok

Downloads