Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal

Samenvatting Green Deal 161

Een duurzame samenleving gaat zorgvuldig om met alle kapitaalvormen waarin ze is verankerd: financieel, natuurlijk en sociaal kapitaal.

Bij natuurlijk kapitaal denken we bijvoorbeeld aan natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, en bij sociaal kapitaal bijvoorbeeld aan mensenrechten en arbeids¬omstandigheden. Voor het financiële kapitaal hebben bedrijven, overheden en andere organisaties goede instrumenten om dit te monitoren, maar voor het natuurlijk en sociaal kapitaal niet.

Voor een goede transitie naar een duurzame samenleving is meer informatie over gebruik en ontwikkeling van natuurlijk en sociaal kapitaal nodig. Het gaat om informatie die in relatie tot beleid, productie en consumptie duidelijkheid geeft over de impact op en afhankelijkheid van natuurlijk en sociaal kapitaal. En die de omslag van denken in kosten naar denken in waarden en het creëren van een positieve maatschappelijke impact stimuleert.

De partijen werken afzonderlijk al aan deze informatievoorziening. Door methodes en dilemma’s in de praktijk te delen, kunnen ze samen verkennen wat wel werkt en wat niet. Ook kunnen ze mogelijkheden voor standaardisering van methoden en tools en stimulering van transparantie in beeld brengen. Dit draagt bij aan versnelling, verbetering en opschaling van transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal. Zo willen de partijen Nederland internationaal een toonaangevende en inspirerende rol laten spelen op het terrein van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie.

Transparantie-rapport

Het eindrapport van de ‘Green Deal Samenwerken aan Transparantie van Natuurlijk en Sociaal Kapitaal’ is eind mei 2016 aangeboden aan de vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) op de 18de Europese Corporate Governance Conferentie.

Honderden directeuren en commissarissen van Europese bedrijven bespraken daar ondermeer ketenverantwoordelijkheid en duurzaamheid als vereisten voor de toekomst van bedrijven. Het rapport biedt voorbeelden hoe de invloed van producten of diensten op mens en natuur transparant te maken, van grondstof tot eindproduct.

Zo bracht ABN AMRO sociale en milieukosten en -baten van cacaofinanciering in kaart, toonde Thermaflex de groene impact van leiding- en isolatieoplossingen en ontwikkelde AkzoNobel een vierdimensionale winst- en verliesrekening (financieel, sociaal, menselijk en natuurlijk). Transparantie brengt inzicht in risico’s en kansen en ondersteunt zo betere besluitvorming. Met het eindrapport is een einde gekomen aan de Green Deal. De betrokken partijen gaan door met Natuurlijk en Sociaal Kapitaal en gaan zich nu richten op implementatie en opschaling, waarbij cross-sectorale en publiek-private samenwerking noodzakelijk blijft.

Downloads