Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Schone Stranden

Samenvatting Green Deal 172

Een groot aantal Nederlandse kustgemeenten en belangenorganisaties hebben zich verenigd in de Green Deal Schone Stranden. Gezamenlijk willen zij het afvalgedrag van strandbezoekers positief beïnvloeden zodat er in 2020 minder zwerfafval achterblijft op de Nederlandse Noordzeestranden.

Om dat te bereiken willen partijen goed afvalgedrag van strandbezoekers stimuleren en nodigen zij andere kustgemeenten, organisaties en bedrijven uit om deel te nemen aan deze Green Deal. Om het gedrag van bezoekers te beïnvloeden zetten de partijen diverse middelen in. Voorbeelden zijn: inzetten van vrijwilligers en medewerkers vanuit de Wet sociale werkvoorziening, stickeracties, deelname aan de campagne ‘Laat je peuk niet alleen’ en beïnvloeding van wenselijk afvalgedrag via social media en zichtbare opruimacties. Ook worden strandhouders ondersteund bij het verkrijgen van het keurmerk Green Key.

Beoogd resultaat

Partijen stellen in 2015 een monitoringsprogramma op om de effectiviteit van verschillende acties op het strand te meten. Het monitoringsprogramma wordt in 2016 operationeel. In 2017 is er duidelijkheid over de effecten van diverse acties.

Website

http://www.schonestranden.nl

http://www.kimonederlandbelgie.org/green-deal-schone-stranden

Downloads