Smart Energy Cities

Samenvatting

De minister van Economische Zaken stelde in oktober 2009 een Taskforce Intelligente Netten in om een breed gedragen visie te ontwikkelen over de voorbereiding van de introductie van intelligente netten. Vervolgens is met het Innovatieprogramma Intelligente Netten een aantal nieuwe energieconcepten toegepast in 12 proeftuinen waarbij gebruikers in de periode 2010 – 2015 ervaringen opdoen met toepassingen voor intelligente netten. Deze concepten staan niet los van wet- en regelgeving, gebruikersbenaderingen, standaardisatie en de introductie van nieuwe producten en diensten. Toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en datamanagement is een belangrijk onderdeel van deze intelligente energieconcepten. De Green Deal Smart Energy Cities richt zich op het opschalen van nieuwe, slimme energieconcepten, zoals Power Matching City in Groningen. Doel is om deze nieuwe concepten uit te werken naar grootschalige, financieel haalbare en door de maatschappij en gebruikers geadopteerde toepassingen. Door opschaling van deze energieconcepten krijgen bedrijven het benodigde perspectief op afzet en daarmee geeft het een extra impuls aan de innovatie-motivatie. Opschaling van het programma maakt het mogelijk om de totale kosten van deze innovaties betaalbaar te houden en dus in de markt aan te kunnen bieden. Uitdaging is ook om de innovaties op een aantrekkelijke manier te presenteren aan gebruikers en eigenaren van de woningen en gebouwen die onderdeel worden van dit programma. Het is aan bedrijven om de commerciële perspectieven aan te tonen.

Beoogd resultaat

De partijen in de Green Deal willen nu eerst een programma opstellen dat door medeoverheden, kennisinstellingen, organisaties en bedrijven wordt gedragen en waarbinnen specifieke projecten kunnen worden uitgevoerd. Deze projecten zijn gericht op het ontwikkelen, toepassen en opschalen van nieuwe energieconcepten, producten en diensten. Dit kan een nieuwe impuls geven aan de introductie en verdere ontwikkeling van intelligente netten, verduurzaming en energiebesparing. In de periode 2014 – 2019 worden vervolgens de Opschalingsprojecten uitgevoerd. Bedrijven gaan in de periode 2014 – 2019 slimme energieconcepten toepassen op enkele locaties in de betrokken gemeenten. Dan wordt bij ongeveer 100.000 gebouwen een concrete impuls gegeven aan energiebesparing en de verduurzaming van de (lokale) energievoorziening.

Website

http://www.smartenergycities.nl/

Downloads

GD155 - dealtekst - Smart Energy Cities
GD155 - samenvatting- Smart Energy Cities

GD155 - flyer - Smart Energy Cities
GD155 - stories - Smart Energy Cities
GD155 - stavaza producten april 2017 - Smart Energy Cities