Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Smart Energy Cities

Samenvatting Green Deal 155

De minister van Economische Zaken stelde in oktober 2009 een Taskforce Intelligente Netten in om een breed gedragen visie te ontwikkelen over de voorbereiding van de introductie van intelligente netten. Vervolgens is met het Innovatieprogramma Intelligente Netten een aantal nieuwe energieconcepten toegepast in 12 proeftuinen waarbij gebruikers in de periode 2010 – 2015 ervaringen opdoen met toepassingen voor intelligente netten. Deze concepten staan niet los van wet- en regelgeving, gebruikersbenaderingen, standaardisatie en de introductie van nieuwe producten en diensten. Toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en datamanagement is een belangrijk onderdeel van deze intelligente energieconcepten.

De Green Deal Smart Energy Cities richt zich op het opschalen van nieuwe, slimme energieconcepten, zoals Power Matching City in Groningen. Doel is om deze nieuwe concepten uit te werken naar grootschalige, financieel haalbare en door de maatschappij en gebruikers geadopteerde toepassingen. Door opschaling van deze energieconcepten krijgen bedrijven het benodigde perspectief op afzet en daarmee geeft het een extra impuls aan de innovatie-motivatie. Opschaling van het programma maakt het mogelijk om de totale kosten van deze innovaties betaalbaar te houden en dus in de markt aan te kunnen bieden. Uitdaging is ook om de innovaties op een aantrekkelijke manier te presenteren aan gebruikers en eigenaren van de woningen en gebouwen die onderdeel worden van dit programma. Het is aan bedrijven om de commerciële perspectieven aan te tonen.

Doelen

Opstellen van een programma en uitvoeren van projecten gericht op het ontwikkelen, toepassen en opschalen van nieuwe energieconcepten, producten en diensten. Daarmee wilden partijen een nieuwe impuls geven aan de introductie en verdere ontwikkeling van intelligente netten, verduurzaming en energiebesparing. In de periode 2014 – 2019 zijn opschalingsprojecten uitgevoerd en bedrijven pasten slimme energieconcepten toe in de betrokken gemeenten.

Resultaten

Smart Energy Cities leverde een aanpak op om met alle betrokken partijen in wijken de energietransitie te versnellen en aardgasvrij te maken. Als mensen elkaar nauwelijks kennen, is het moeilijk resultaten te boeken. De integrale aanpak combineert de sociaal-maatschappelijke benadering met de technisch-economische route. Teams van professionals werden ingezet in 16 wijken. Zij werkten ter plekke samen met gemeenten, netbeheerders, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties. De ervaringen uit de verschillende projecten zijn gebundeld in een boekje. Daar kunnen andere gemeenten lessen uit  trekken. Daarnaast is de integrale aanpak gepresenteerd in een online model. Daarin staan verschillende tools en filmpjes te vinden ter verduidelijking. De ervaringen, geleerde lessen, de aanpak en het model zijn te bekijken op de website van Smart Energy Cities.

Website

http://www.smartenergycities.nl

Downloads