Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Tijdelijke Natuur

Samenvatting

InnovatieNetwerk ontwikkelde het concept Tijdelijke Natuur en werkt met diverse partijen aan de doorontwikkeling en implementatie van dit concept. Momenteel wacht meer dan 35.000 hectare grond in Nederland op een bestemming als woningbouw, infrastructuur, bedrijventerrein of ontgrondingen. Soms duurt het meer dan 10 jaar voor deze uiteindelijke bestemming echt is gerealiseerd. Met het concept Tijdelijke Natuur kan zich op deze terreinen waardevolle natuur ontwikkelen terwijl de grondeigenaar de garantie heeft dat de uiteindelijke bestemming niet in gevaar komt. In de praktijk treden bij de ontwikkeling van tijdelijke natuur belemmeringen op. Het doel van deze Green Deal is gezamenlijk een oplossing vinden voor deze belemmeringen. Daarmee maken de betrokken partijen de weg vrij voor een grootschalige toepassing van Tijdelijke Natuur.

Beoogde resultaten

  • Toegenomen bekendheid van het concept ‘tijdelijke natuur’ bij grondeigenaren
  • Oplossing voor de benoemde belemmeringen (knelpunten)
  • Minimaal 5 voorbeeldprojecten waarin grondeigenaren ruimte geven aan tijdelijke natuur en in wisselwerking met de praktijk een oplossing zoeken voor ten minste 8 benoemde belemmeringen.
  • Opname van het concept Tijdelijke Natuur in de (memorie van toelichting van de) nieuwe Wet natuur.

Website

http://tijdelijkenatuur.nl/

Downloads