Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Zero Emissie Busvervoer

Samenvatting Green Deal 153

De initiatiefnemers van deze Green Deal voeren in opdracht van decentrale overheden pilotprojecten uit met zero-emissiebussen in het openbaar vervoer. De Stichting Zero Emissie Busvervoer ondersteunt deze pilots. Zij onderzoekt wat de best passende concessiestructuur voor de pilot is: wat de beste inzet is van bussen in een dienstregeling, wat de beste inrichting is van de laadinfrastructuur en hoe de partijen de pilots moeten evalueren en monitoren op kosten en milieueffecten. De Stichting Zero Emissie Busvervoer doet op basis van de evaluatie en monitoring aanbevelingen aan de decentrale aanbestedende overheden. Dit doet ze in de vorm van een model dat de investeringsafwegingen en concessievoorwaarden inzichtelijk maakt, om zo de transitie naar zero-emissie busvervoer te realiseren.

Beoogde resultaten

De Stichting Zero Emissie Busvervoer gebruikt de resultaten van de pilots voor een landelijk kostensimulatiemodel. Dit model ondersteunt decentrale overheden en marktpartijen bij hun investeringsbeslissingen over het inzetten van zero-emissie busmaterieel, de daarvoor benodigde energielevering en de laad- en of tankinfrastructuur. De Stichting Zero Emissie Busvervoer zal dit kostensimulatiemodel uiterlijk 1 juli 2015 ter beschikking stellen aan alle decentrale overheden, de betrokken openbaar busvervoerondernemingen en alle relevante marktpartijen, zoals de vloot- en infrastructuurproviders. [embed]http://www.ovpro.nl/bus/2016/10/10/stichting-zero-emissie-bus-beeindigt-activiteiten/[/embed]

Follow up Green Deal via Bestuursakkoord

Bestuursakkoord_Zero_OV-Bus

Downloads