Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Beter in het groen

Samenvatting Green Deal 167

De Green Deal Beter in het groen wil informatie over het gebruik van de groene leefomgeving voor het bevorderen van de gezondheid verzamelen en toegankelijk maken via de widget beteringroen.nl. De doelgroep is zeer breed: burgers, patiënten, artsen en andere gezondheidsprofessionals die cliënten of patiënten adviseren of verwijzen. Het doel is dat meer mensen gebruikmaken van de positieve gezondheidseffecten van groen in hun directe woon- en werkomgeving.

De natuur heeft een positieve invloed op de fysieke, psychische en sociale gezondheid. Gebruik van een groene, natuurlijke omgeving als onderdeel van een gezonde leefstijl kan (een dure) ziekenhuisopname voorkomen en bijdragen aan vermindering van genees- en hulpmiddelengebruik. Daarnaast draagt bewegen en ontspannen in een groene omgeving bij aan het terugdringen van ziekteverzuim. Het beleid van het kabinet richt zich op het benutten van de positieve effecten van de groene leefomgeving. In de praktijk zijn er inmiddels veel initiatieven ontplooid die het gebruik van de groene omgeving voor gezondheid stimuleren. Voorbeelden daarvan zijn biowalking voor mensen met diabetes type 2, begeleiding van mensen met een burn-out en wandelcoaching. De eerder afgesloten Green Deal Het Pad onderzoekt de effecten van langeafstandswandelen op de psychische gezondheid. De Green Deal wil praktische informatie over deze lopende initiatieven verzamelen en digitaal ontsluiten in de vorm van een widget, zodat het voor de eigen woon/werkomgeving vindbaar is.

Beoogd resultaat

Partijen gaan de databank beterinhetgroen.nl ontwikkelen die voor de zomer van 2015 via een widget digitaal toegankelijk is. Hier is informatie te vinden over structurele initiatieven op het snijvlak van gezondheid en natuur. Beoogd effect is dat de widget als hulpmiddel kan fungeren bij (het stimuleren van) zelfmanagement en gezond gedrag. Daarmee draagt zij bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven van burgers en patiënten. Ook biedt het artsen en andere zorgprofessionals in de zorg de mogelijkheid ‘natuur op recept’ toe te passen. Het actieve beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de dataset en de widget zelf vallen buiten de scope van deze Green Deal.

Lancering Beter in het Groen-zoeker

Op 22 juni 2015 is op een netwerkbijeenkomst de Beter in het Groen-zoeker gelanceerd. Het aanbod is divers, variërend van een wandel- of natuurbeheergroep, een activerende belevingstuin of yogalessen op het strand tot runningtherapie of wandelcoaching. Wat al dit aanbod verbindt, is dat het plaatsvindt in een natuurlijke omgeving. Dit kan in een groots natuurgebied zijn, maar juist ook groen dicht bij huis, zoals een stadspark of zorg(moes)tuin.

Documenten van deze dag kunt u onder downloads terug vinden.

Website

www.beterinhetgroen.nl

Downloads