Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Infrastructuur voor Elektrisch Vervoer

Samenvatting Green Deal 022

Betrokken partijen willen een grootschalig, intelligent en publiek toegankelijk laadnetwerk voor elektrische vervoer (EV) in Nederland realiseren. Daarmee willen ze ook smart grid-technologie, nodig voor een grootschalig netwerk van oplaadpunten, verder ontwikkelen. Een intelligent laadnetwerk geeft de mogelijkheid tot het beter afstemmen van vraag en aanbod van energie, slim afnemen en terugleveren. Daarnaast worden nieuwe dienstenmodellen met verschillende laadsnelheden en prijzen geintroduceerd. Om te komen tot een goede uitrol van een intelligent netwerk van publiek toegankelijke laadpunten is het nodig om commerciële initiatieven op gang te brengen en op basis van experimenten vast te stellen op welke punten wet- en regelgeving aangepast moet worden. In het eindresultaat wordt optimaal tegemoet gekomen aan de wensen van de EV-berijder (keuzevrijheid, flexibiliteit, gemak) en wordt tevens, vanuit de netwerkkant, optimaal gebruik wordt gemaakt van laadsturing en de koppeling tussen EV en decentrale opwekking.

Beoogd resultaat

  • De uitrol in 2012 en 2013 van een landelijk dekkend netwerk van 10.000 intelligente laadpunten en 100 snellaadpunten voor elektrische auto’s op private maar openbaar toegankelijke locaties (zoals parkeerterreinen, retail/horeca locaties, benzinepompen);
  • Met elke elektrische auto die op de markt komt, wordt een intelligent laadpunt voor thuis/kantoor aangeboden, en zal op basis van een inventarisatie van wensen van de klant een intelligent laadpunt op een private locatie geplaatst worden;
  • Er wordt invulling gegeven aan bovengenoemde voordelen van intelligent laden.

Website

http://nederlandelektrisch.nl/

Downloads