Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Kennisplatform Duurzaam Spoor

Samenvatting Green Deal 144

Het doel van deze Green Deal is betere samenwerking tussen alle partijen in het Nederlandse railgebonden vervoer in het streven naar duurzamer spoorvervoer. De kennis over innovaties die hiervoor nodig zijn, komt uit de sector zelf. De overheid denkt mee over passende wet- en regelgeving. Het Kennisplatform Duurzaam Spoor brengt alle partijen samen die betrokken zijn bij het railgebonden vervoer. Deze partijen, verbonden in Railforum, streven onder meer naar een reductie van de CO2-uitstoot. Dit kan door verdere verlaging van het energieverbruik, meer gebruik van duurzame energie en het vergroten van de inzet van ander (hybride) materieel in plaats van dieseltreinen. Ook minder gebruik van grondstoffen, meer hergebruik en het optimaliseren van de toepassing van duurzame materialen en producten dragen hieraan bij. Door kennis en ervaringen te delen, kunnen de partijen deze mogelijkheden veel effectiever onderzoeken en realiseren.

Beoogd resultaat

De initiatiefnemers streven naar betere samenwerking tussen alle partijen in het Nederlandse railgebonden vervoer bij het verduurzamen van spoorvervoer.

Website

In 60 seconds

Downloads