Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten

Samenvatting Green Deal 221

Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk inzichten en ideeën te ontwikkelen en te delen om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving, waardoor:

  • informatie, kennis, ervaringen en standpunten vroegtijdig en beter worden gedeeld door burgers, bedrijven/marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden waardoor de uiteenlopende belangen, wensen en ideeën beter in beeld worden gebracht; kwalitatief betere publieke en private besluiten kunnen worden genomen
  • meer draagvlak wordt gecreëerd voor duurzame energieprojecten
  • de doorlooptijd van de planvorming, het ontwikkelen en het realiseren van duurzame energieprojecten wordt verkort.

Voor de uitvoering van de deal zijn 5 werkgroepen ingericht:

  • Werkgroep Wind
  • Werkgroep Zon
  • Werkgroep Geothermie
  • Werkgroep Bio-energie
  • Werkgroep Lokale Initiatieven

Resultaten

De resultaten van de Green Deal zijn te vinden op de resultaten pagina. Hier kunt u verschillende rapporten, handreikingen, gedragscodes en downloads vinden.

Lees hier het nieuwsbericht 'Green Deal Participatie rondt af: “Met gedragscodes en handleidingen delen we onze inzichten”' over de afronding van de deal.

Lees het laatste nieuwsbericht ‘Resultaten Green Deal Participatie gebundeld in online magazine’

Downloads