Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten

Samenvatting Green Deal 221

Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk inzichten en ideeën te ontwikkelen en te delen om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving, waardoor:

  • informatie, kennis, ervaringen en standpunten vroegtijdig en beter worden gedeeld door burgers, bedrijven/marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden waardoor de uiteenlopende belangen, wensen en ideeën beter in beeld worden gebracht; kwalitatief betere publieke en private besluiten kunnen worden genomen
  • meer draagvlak wordt gecreëerd voor duurzame energieprojecten
  • de doorlooptijd van de planvorming, het ontwikkelen en het realiseren van duurzame energieprojecten wordt verkort.

Voortgangsrapportages

Onderstaand (bij downloads) zijn de voortgangrapportages te vinden van de kennis- en werkbijeenkomsten van de werkgroep van de Participatie deal.

Handreiking

Door de Natuur- en Milieufederaties is een handreiking voor gemeenten opgesteld. Deze handreiking biedt inspiratie voor gemeenten over proces- en financiële participatie. U kunt deze handreiking downloaden (via de webpagina van NMF).

Basisinformatie over energie-infrastructuur

De netbeheerders hebben een document gemaakt met praktische informatie over de elektriciteits- en gasnetten. Handig bij het opstellen van de verschillende Regionale Energie Strategieën.

Samenwerken

Energie Samen, LTO Nederland en de Natuur en Milieufederaties hebben het ‘Memorandum  samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren’ opgesteld. Laat u inspireren!

Checklists

De Natuur- en Milieufederaties hebben checklists opgesteld.
Download de checklist Natuurbelangen bij windenergie op land of de checklist Natuurbelangen bij grondgebonden Zonneparken.

Downloads