Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Metropoolregio Amsterdam Elektrisch

Samenvatting

Elektrisch rijden is in opkomst als een duurzaam, schoon en stil alternatief voor conventionele voertuigen. Stichting Energie Centrum Nederland (ECN) en TNO verwachten tussen 2020 en 2040 een omslag van traditioneel, ‘fossiel’ aangedreven vervoer naar elektrisch. Dat is een mooi vooruitzicht, want elektrisch vervoer heeft grote voordelen. Zo draagt het bij aan het realiseren van de luchtkwaliteitsnormen. Het is zelfs de belangrijkste maatregel om voor 2015 aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ziet men de grote voordelen van elektrisch vervoer (EV). Het project Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-elektrisch) richt zich op het leggen van verbindingen en het organiseren van samenwerking en kennisdeling tussen overheid en (semi)private ondernemingen als leveranciers van laadinfra, de auto-industrie, energiebedrijven, netbeheerders, marketeers en aanbieders en ontwikkelaars van services en applicaties. Daarnaast versterkt het project de samenwerking en verbinding tussen overheden onderling.

Beoogde resultaten

Voertuigen:

  • Het MRA Taxiproject zet voor 2014 in op de realisatie van minimaal 50 elektrische taxi’s.
  • Het MRA Bestelautoproject zet voor 2014 in op de realisatie van minimaal 50 elektrische bestelauto’s.
  • Het MRA Eigenwagenparkproject zet voor 2014 in op de realisatie van minimaal 50 elektrische voertuigen.

Laadinfrastructuur:

  • De MRA zet in op 250 openbaar toegankelijke oplaadpunten voor eind 2013.
  • De MRA zet in op het realiseren van snellaadpalen langs een aantal belangrijke corridors in de MRA (A1, A4, A9, A7, A2) in samenwerking met MRA-gemeenten, Rijkswaterstaat en marktpartijen.
  • De mogelijkheid om een lege accu binnen een paar minuten om te wisselen voor een volle, is een belangrijk middel om de ‘range anxiety’ bij potentiële EV-rijders weg te nemen. Een mogelijke partij om mee samen te werken is Betterplace. Betterplace heeft op dit moment het eerste accuwisselstation van Nederland in aanbouw op Schiphol. De onderhandelingen over een tweede station aan de Zuidas zijn in een vergevorderd stadium.

Website

http://nederlandelektrisch.nl/

Downloads