Autodelen

 

Samenvatting

In 2014 reden er ruim 11.000 deelauto’s in Nederland. Maar dat kunnen er in potentie veel meer zijn. Door mensen bewust te maken van de mogelijkheden, op meer plaatsen deelauto’s aan te bieden en door samen te werken willen bovenstaande partijen dat er in 2018 100.000 deelauto’s beschikbaar zijn. Daarnaast zijn partijen zich ervan bewust dat samenwerking met veel verschillende partijen noodzakelijk is om de markt een goed aanbod te doen. Verzekeraars, overheden, aanbieders van deelconcepten, milieuorganisaties en belangenverenigingen slaan daarom de handen ineen. Om de ambitieuze doelstelling – 100.000 deelauto’s – te bereiken moeten deelauto’s zichtbaar worden en een logisch alternatief worden voor eigen vervoer. Dat draagt ook bij aan de doelstellingen op het gebied van milieu (minder CO2-uitstoot) en bereikbaarheid. Gebleken is namelijk dat bewuster autogebruik leidt tot vermindering van het aantal autokilometers en beter gebruik van de bestaande infrastructuur. Autodelen en de deeleconomie staan echter nog in de kinderschoenen. Partijen willen daar verandering in brengen. Door de zichtbaarheid te vergroten, kennis uit te wisselen en ervaring opdoen in pilots, van elkaar te leren en betere afstemming kunnen aanbieders van mobiliteit groeikansen benutten.

Beoogd resultaat

Doel van deze Green Deal is bedrijven, overheden en burgers te stimuleren en te faciliteren om hun mobiliteitsbehoefte in te vullen op een manier die maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die autodeelconcepten bieden. Partijen willen komen tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2018. Einddatum: 2 juni 2018.

Website

http://www.autodelen.info

Downloads

GD183 - dealtekst - Autodelen
GD183 - aanvulling - Autodelen
GD183 - samenvatting- Autodelen (naar 100.000 deelauto's in 2018)
GD183 - inspiratiekaart - Autodelen

Downloads