Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Autodelen

Samenvatting

Doel van deze Green Deal is bedrijven, overheden en burgers te stimuleren en te faciliteren om hun mobiliteitsbehoefte in te vullen op een manier die maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die autodeelconcepten bieden. Partijen willen komen tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2018, door mensen bewust te maken van de mogelijkheden van autodelen, op meer plaatsen deelauto’s aan te bieden en door samen te werken. 

Resultaten

Hoewel het hoofddoel van 100.000 deelauto’s niet is behaald, is er het aantal deelauto’s wel meer dan verdubbeld van 16.617 in 2015 naar 41.000 in 2018. De bekendheid van autodelen is ook toegenomen en autodelen is op de agenda gezet bij lokale en nationale beleidsmakers. Er bestaat nu een constructieve dialoog tussen gemeenten en aanbieders van deelauto’s en er is een uitgebreid netwerk van partijen actief in autodelen.

Verder zijn er een onafhankelijke website, met veel kennis voor (zakelijke en private) aanbieders, consumenten en gemeenten, en een twitteraccount. Ook zijn er diverse publicaties uitgebracht, zowel over zakelijk autodelen als beleidshandreikingen voor zowel lokale overheden als voor de rijksoverheid. Door de activiteiten in deze deal is er meer begrip tussen de partners ontstaan voor elkaars belangen, waardoor de samenwerking is verbeterd.  Er is ook meer inzicht gekomen in de effecten van autodelen op onder meer autogebruik en autobezit.

Op 4 oktober 2018 is het vervolg op deze Green Deal getekend: de Green Deal Autodelen II. Enkele  acties die binnen de nu afgeronde green deal niet uitvoerbaar bleken, zijn opgepakt in de City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’, zoals bijvoorbeeld de pilots op woningbouwlocaties.

Website

Autodelen.nl

Citydeal

Twitter

Green Deal Autodelen II

Downloads