Een deel van de bouwdeals richt zich op energiebesparing en inzet van duurzame energie in de bestaande bouw. Doel is om een aanpak te realiseren die leidt tot energiebesparing bij zowel woningcorporaties, vve’s als bij particuliere eigenaren. Andere deals richten zich met name op biobased economy, het opdoen van ervaringen met het werken met biobased grondstoen in de bouw. Daarnaast is er nog een aantal deals dat over verduurzaming gaat van een deel van de keten, zoals de deal duurzaam beton en de deal aanpak duurzame grond-, weg- en waterbouw. Bekijk hier de infographic.

  • 43 Bouw Deals
  • 289 Deelnemende partijen
  • 154 Bedrijven, branche- en andere commerciële belangen organisaties

Green Deals:

DealID DealNaam
GD001 Groene Groei
GD004 Duurzame Creatieve Industrie
GD006 Energiebesparing Afvalverwerking
GD008 De Groene Zaak
GD017 Geo Power Oudcamp e.a.
GD023 Bio-WKK en restwarmtebenutting
GD030 Verduurzaming Betonketen
GD038 Smart Community voor Energiebesparing in Woningen
GD039 4D technologie Oppervlakteontwikkeling
GD046 Gemeente Amsterdam
GD048 Noord-Nederland
GD049 DE-on
GD051 Provincie Limburg
GD052 Provincie Noord-Brabant
GD053 Provincie Overijssel
GD056 Rotterdam Climate Initiative
GD058 Netbeheer Nederland
GD059 Energie-Nederland
GD060 Amsterdam: Snel Verduurzamen in Bewoonde Staat
GD061 Den Bosch: De Slimme Buurt
GD062 Groningen: Slim Wonen met Energie
GD063 Haarlem: De Haarlemse Methode
GD064 Rotterdam: Duurzame daden
GD077 Verduurzaming Zwembaden
GD084 Milieuprestatieberekening van gebouwen
GD088 Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing
GD089 Duurzame Warmte Deventer Keizerslanden
GD116 Nova Lignum
GD120 Stadsverwarming 2.0
GD122 Energieconvenanten 1, 2 en 3 op Weg naar een Energieneutrale Regio
GD126 Utrechtse Energie!
GD129 Solar Energy Application Centre
GD130 Nijmegen
GD140 Groene Gevangenis Veenhuizen
GD150 Bevorderen Duurzaam Bosbeheer
GD151 De Groene Grachten
GD152 Financiering duurzame energieprojecten
GD153 Groen Bouwen
GD154 Biobased bouwen
GD155 Smart energy cities
GD167 Groene Daken
GD168 Cirkelstad
GD169 Verduurzaming Scholen